Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

Kürem Medikal olarak, müşteri gizliliğine büyük önem vermekte ve kişisel verilerinizi koruma taahhüdünde bulunmaktayız. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve kullanılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Veri Sorumlusu;

Kürem Medikal olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü işlemi yürüten ve sorumlu olan şirket olarak, bu süreçte gizliliğinizi en üst düzeyde korumayı taahhüt ediyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz, tarafımızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sizlere sunabilmek,
 • Satış sonrası destek ve hizmet sunabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için istatistiksel analizler yapmak,
 • Sizlere özel kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek.

Bu amaçlarla kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenen Kategorileri;

Kürem Medikal olarak işlediğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi.
 • Kimlik Bilgileri: TC kimlik numarası, pasaport numarası.
 • Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri.
 • Sağlık Bilgileri: Tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler.
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri;

Kişisel verileriniz, çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Bu kanallar arasında internet sitesi, mobil uygulama, telefon görüşmeleri, yazılı başvurular ve sosyal medya bulunmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları;

KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için info@küremmedikal.com adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Güvenliği ve İşleme Süreçleri;

Kürem Medikal olarak, kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu önlemler arasında güvenli sunucu altyapısı, şifreleme teknolojileri ve yetkilendirme kontrolleri bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz sadece bu politika ile belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılmakta ve sınırlı sayıda yetkili personel tarafından erişilebilmektedir.

 1. İletişim Bilgileri;

KVKK kapsamında haklarınızı kullanmak, kişisel verilerinizle ilgili bilgi almak veya herhangi bir konuda başvuruda bulunmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

E-posta: info@kuremmedikal.com

Telefon: +90 224 234 20 00

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla bu metin güncellenebilir. Güncellemeler hakkında sizleri bilgilendirmek adına sitemizi düzenli olarak kontrol etmenizi öneriyoruz.

Bu Aydınlatma Metni, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 • Saygılarımızla,
X